Türkçe
Kadın, Yaşam, Özgürlük!
İran’nın Şerefli ve Özgürlükçü Halkı!
1979 Devrimin 44. yıldönümünde, ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı öylesine bir kriz ve buhran girdabına sürüklenmiştir ki, mevcut siyasi üstyapı çerçevesinde bunu sona erdirecek net ve ulaşılabilir bir vizyon hayal edilememektedir. İran’ın ezilen halkının, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren kadınların ve gençlerin, mevcut insanlık dışı koşullara son vermek için ülkenin dört bir yanındaki şehirlerin sokaklarını tarihi ve kararlı bir mücadelenin merkezi haline getirmelerinin ve hükümetin kanlı baskısına rağmen beş ay öncesinden bu yana bir an bile durmamalarının nedeni budur.
Bugün Kürdistan’dan Sistan ve Belüçistan’a kadar ülkenin tüm bölgelerinde kadınlar, üniversite öğrencileri, öğrenciler, öğretmenler, işçiler ve adalet arayan bireyler, sanatçılar, queerler, yazarlar ve İran’ın ezilen genel halkı tarafından yükseltilen temel protesto bayrağı bugüne kadar görülmemiş en büyük kapsamdaki uluslararası desteğe ulamıştır. Devam etmekte olan hareket, kadın düşmanlığı ve cinsiyet ayrımcılığına, bitmek bilmeyen ekonomik güvensizliğe, emek köleliğine, yoksulluk ve sefalete ve sınıfsal baskıya, ulusal ve dini baskıya karşı bir gösteridir ve geçtiğimiz yüzyıldan daha uzun bir süredir var olan ve biz İran halkına dayatılan dini ve dini olmayan her türlü zorbalığa karşı bir devrimdir.
Bu sarsıcı protestolar, kapsamlı ve modern toplumsal hareketler ile İran’da modern, müreffeh ve özgür bir toplum idealinin yüz yıllık gericilik ve ötekileştirme tarihine son vermeye kararlı yenilmez bir neslin yükselişi bağlamında ortaya çıkmıştır.
İran’ın çağdaş tarihindeki iki büyük devrimden sonra, şimdi işçi hareketi, öğretmen ve emekli hareketi, kadın, öğrenci ve gençlik eşitlik hareketi başta olmak üzere başlıca toplumsal hareketler ve idama karşı hareket vb. kitlesel boyutta yer alan ve tabandan etkili bir konumda bulunan hareketler, ülkenin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısının şekillendirilmesinde tarihsel ve belirleyici bir konuma gelmişlerdir.
Dolayısıyla bu hareket, yukarıdan herhangi bir gücün oluşumunu sonsuza dek sona erdirmeyi ve insanları her türlü baskı, ayrımcılık, sömürücülük, zorbalık ve diktatörlükten kurtarmak için sosyal, modern ve insancıl bir devrimin başlangıcı olmayı hedeflemiştir.
Biz, bu Manifestoyu imzalayan sivil ve Sendikal topluluklar ve örgütler olarak, toplumsal mücadeleye devam eden haraketlerin birlik ve beraberliğine odaklanmaya, ayrıca sürmekte olan insandışı ve yıkıcı duruma, altda maddeler olarak beyan edilen taleplerin gerçekleşmesini İran halkının yapısal protestolarının ilk istek ve sonuçu olan, çağdaş ve ilerici toplumun temelini oluşturmasındaki tek yol olduğuna inanıyoruz. Fabrikalardan üniversitelere, okullardan mahallelere ve dünya sahnesine kadar yüreğinde özgürlük, eşitlik ve özgürleşme isteği olan tüm onurlu insanlardan bu asgari taleplerin bayrağını özgürlüğün yüce zirvesinde dalgalandırmalarını önemle rica ediyoruz.
1. Tüm siyasi tutukluların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması, siyasi, sendikal ve sivil faaliyetlerin suç sayılmasının ortadan kalkması ve halk ayaklanmasını bastırılmasından sorumlu olanların aleni bir şekilde yargılanması.
2. Kayıtsız, şartsız fikir, ifade ve düşünce, basın, siyasi örgütlenme, yerel ve ülke genelinde sendikal ve toplumsal örgütlenme, toplantı, grev, yürüyüş, sosyal ağlar ile sesli ve görüntülü medya özgürlüğü.
3. Her türlü infaz, kısas ve ölüm cezasının derhal iptali edilmesi, her türlü zihinsel ve fiziksel işkencenin ortadan kaldırılması.
4. Tüm siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve ailevi alanlarda kadın-erkek haklarının tam eşitliğinin gerçekleşmesinin beyanı, cinsel ve toplumsal cinsiyet ilişkileri ve eğilimlerine karşı ayrımcı yasa ve biçimlerin koşulsuz şartsız olarak kaldırılması, “LGBTQIA Artı” gökkuşağı toplumunun resmî olarak kabullenmesi, tüm cinsiyet kimlikleri ve eğilimlerinin suç olmaktan çıkarılması, ayrıca kadınların kendi bedenleri ve bedeni üzerindeki kaderini belirleme hakkına koşulsuz sahip olup ve ataerkli herhangi kontrolün ortadan kalkması.
5. Din, bireylerin ancak özel mevzusudur ve ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel işlerine ve kanunlarına karışmamalıdır.
6. Bağımsız ve ulusal kuruluşlarının seçilmiş temsilcilerinin varlığı, katılımı ve mutabakatı aracılığı ile işçi, öğretmen, memur ve tüm çalışan ve emekli işçilerin iş güvenliğini ve güvencesi ve maaşlarında derhal artışı sağlanması.
27. Ulusal ve dinsel ayrım ve baskıya dayalı yasaları ve her türlü tavrı ortadan kaldırmak, ülkenin her bölgesinde kültür ve sanatın gelişmesi için uygun destek altyapılarını ve devlet imkanlarının adil ve eşit dağılımını oluşturmak, öğrenme için gerekli ve eşit olanakları sağlamak ve toplumda yaygın olan tüm dilleri öğretmek.
8. baskı organlarının ortadan kaldırılması, hükümetin yetkilerinin sınırlandırılması, yerel ve ulusal komiteler aracılığıyla halkın ülke işlerine doğrudan ve kalıcı olarak dahil edilmesi. Herhangi bir hükümet ve hükümet dışı yetkilinin seçmenler tarafından her an görevden alınabilmesi, seçmenin temel hakları arasında yer almalıdır.
9. İran halkının mal ve sosyal servetini doğrudan yağma veya devlet rantı aracılığıyla elde edilmiş olan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile hükümet, yarı hükümet ve özel kuruluşların mallarına el konulması. Bu el koymalar sonuçu elde edilen varlıklar, acilen eğitimin, emeklilik fonlarının, çevrenin modernizasyonu ve yeniden inşası, ayrıca İran halkının hem İslam rejimi hem de Şah dönemindeki mahrum bırakılmış bölgelere harcanması gerekmektedir.
10. Çevre tahribatını sona erdirmek, son yüz yılda tahrip edilen çevresel altyapıyı eski haline getirilmesi için temel siyasetleri uygulamak ve insanların hakkı olan kamusal bölgelerin, özelleştirme sonucunda doğa bölgelerinin(meralar, kumsallar, ormanlar, dağ etekleri gibi) kamulaştırılmasını sağlamak.
11. Çocukların çalıştırılmasının yasaklanması, ailevi ekonomik ve sosyal durumu göz önüne almaksızın yaşam ve eğitimlerinin sağlanması. Çalışmaya hazır olan veya çalışamayan reşit tüm insanlar için işsizlik sigortası ve güçlü sosyal güvenlik yoluyla kamu refahı yaratmak. Tüm insanlar için ücretsiz eğitim ve sağlık.
12. Tüm dünya ülkeleri ile adil ilişkiler ve karşılıklı saygı temelinde dış ilişkilerin en üst seviyede normalleştirilmesi, nükleer silah ediniminin yasaklanması ve dünya barışı için çaba gösterilmesi.
Bizim açımızdan, ülkede potansiyel, fiili yeraltı zenginliklerinin olanakları, bilgili ve yetenekli insanların olduğu, ayrıca mutluluk, özgürlük ve yüksek refah seviyesi dolu bir yaşam motivasyonuna sahip genç kuşağının varlığı göz önüne bulunduğunda, yukarıdaki asgari talepler hemen gerçekleştirilebilir.
Bu manifesto’da dile getirilen talepler, imzacılarımızın taleplerinin genel eksenlerini içermektedir. Mücadele ve dayanışmamızın devamında elbette bahsı geçen talepler daha detaylı bir biçimde ele alınacaktır.

İranlı Eğiticiler Sendika Örgütleri Koordinasyon Konseyi İran Özgür İşçi Sendikası
“Birleşmiş Öğrenciler” Öğrenci Örgütleri Birliği
İnsan Hakları Savunucuları Merkezi
Haft Tepe Şeker Kamışı Şirketi İşçi Sendikası
Sözleşmeli Petrol İşçilerin Protestolarını Örgütleme Konseyi İran Eğitmenler Evi (Hafa)
İran Kadınlarının Sesi
Ahvaz National Steel Group İşçilerinin Bağımsız Sesi
İşçi Hakları Savunucuları Merkezi
Kermanshah Elektrik ve Metal İşçileri Sendikası
İşçi Örgütleri Kurulma Koordinasyon Komitesi
Emekliler Birliği
İran Emekliler Konseyi
Öncü Öğrenciler Örgütü
İran Özgür Düşünen Öğrenci Konseyi
Alborz Eyaleti Duvar Boyacıları Sendikası
İran İşçi Örgüt Kurulma Takip Komitesi
SGK Emekliler Kurulu (BASTA)